Hoạt động Xã Tân Kỳ xây dựng bia tưởng niệm 2018

Xã Tân Kỳ (Tứ Kỳ) đang triển khai xây dựng bia tưởng niệm những người dân đã bị giặc Pháp giết hại.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 3.2018 với kinh phí dự kiến trên 500 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của huyện và nguồn xã hội hóa. Bia tưởng niệm ghi lại tội ác của thực dân Pháp và bè lũ tay sai đã bắn giết 103 người tại thôn Nghi Khê, xã Tân Kỳ trong trận càn quét ngày 21.3.1950.

Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 19.5.2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *