Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản bằng tiếng Việt

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

– Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác;

– Giấy tờ, văn bản cần chứng thực chữ ký

– Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực

b) Số lượng hồ sơ: tuỳ theo yêu cầu của công dân

Thời hạn giải quyết

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện: UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện Cá nhân

Lệ phí: 
– Lệ phí chứng thực: 5.000đ

Tên mẫu đơn, tờ khai

Bản chứng thực chữ ký cá nhân

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện: Không

Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

– Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số: 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007  của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *