0

Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Lĩnh vực Chứng thực Trình tự thực hiện             - Đối với cá nhân: + Bước 1: Người có yêu cầu chứng thực hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn ở mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả...

0

Thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Lĩnh vực Chứng thực Trình tự thực hiện  - Đối với cá nhân: + Bước 1: Người có yêu cầu chứng thực hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn ở mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã....

0

Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Lĩnh vực Chứng thực Trình tự thực hiện  - Đối với cá nhân: + Bước 1: Người có yêu cầu chứng thực hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn ở mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã....

0

Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Lĩnh vực Chứng thực Trình tự thực hiện - Đối với cá nhân: + Bước 1: Người có yêu cầu chứng thực hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn ở mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã....

0

Thủ tục chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Trình tự thực hiện  - Đối với cá nhân: + Bước 1: Người có yêu cầu chứng thực hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn ở mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. + Bước 2: Người yêu...