0

Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và bổ sung về phần cha, mẹ, con trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh

  Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và bổ sung về phần cha, mẹ, con trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh a) Trình tự thực hiện:    Bước 1: Cá nhân công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật....

0

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Tên thủ tục hành chính Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn Đối tượng giải quyết - Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nhưng...

0

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Tên thủ tục hành chính Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn Đối tượng giải quyết 1. Điều kiện để đăng ký việc nhận cha, mẹ, con 1.1. Người nhận và người được nhận...

0

Thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi

Tên thủ tục hành chính Đăng ký nuôi con nuôi Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn Đối tượng giải quyết 1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân...

0

Thủ tục đăng ký giám hộ

Tên thủ tục hành chính Đăng ký giám hộ Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. Đối tượng giải quyết 1. Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. -...

0

Thủ tục cấp giấy báo tử

  a. Trình tự thực hiện: - Công dân đề nghị cấp giấy báo tử đến Bộ phận tiếp nhận và trả hồ kết quả sơ hành chính của UBND cấp xã nộp đơn báo tử và xuất trình hồ sơ theo quy định, nhận phiếu hẹn trả kết quả - UBND...