0

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

  Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt a) Trình tự thực hiện: - Cá nhân, hộ gia đình có yêu cầu đề nghị cấp giấy phép xây dựng thì nộp...

0

Thủ tục thành lập thư viện cấp xã

  Thủ tục Thành lập thư viện cấp xã a) Trình tự thực hiện:     - Cá nhân, hộ gia đình có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra...