Thủ tục xác nhận và đề nghị cấp lại bảo hiểm y tế cho công dân bị mất, rách nát thuộc đối tượng bảo trợ xã hội

 

Thủ tục xác nhận và đề nghị cấp lại bảo hiểm y tế cho công dân bị mất, rách nát thuộc đối tượng bảo trợ xã hội

a) Trình tự thực hiện:

– Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động-Thương binh và xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Công dân nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

– Đơn đề nghị của đối tượng.

– Thể cũ bị rách, nát (nếu có)

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân          

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007

– Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *