Tổng hợp video đình đám Đình làng Thượng Ngọc Lâm Tân Kỳ

Sau nhiều năm, Đình Làng Thượng – Thôn Ngọc Lâm xã Tân Kỳ , Tứ Kỳ , Hải Dương đã và đang được khôi phục lại … và từng ngày được hoàn thiện sau những năm bị tàn phá bới chiến tranh và giặc ngoại xâm.

Dưới đây là số video về đình làng Thượng (Thông Thượng Lang ) xã Tân kỳ – Tứ Kỳ – Hải Dương như sau:

Tiếp tục cập nhật,,,,,,,,,,,,,

Nguồn : Sưu Tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *